Καταβόθρες

simplepinitem x coordinates: 
111.00
simplepinitem y coordinates: 
279.00
Text: 

6 χλμ από τη Λάσση

Image: