Μονή Άτρου

simplepinitem x coordinates: 
308.00
simplepinitem y coordinates: 
310.00
Text: 

43 χλμ από τη Λάσση

Image: